Upcoming Lectures/Presentations

«Ստեղծարար գրաճանաչութիւն»,

«Արեւելահայախօս աշակերտներ որպէս արեւմտահայերէն սորվողներ» եւ

«Ո՞ւր են բանալիներդ՝ Արեւմտահայերէն սորվեցնելու նորարար մեթոտ մը»

Կը ներկայացնեն՝ Յակոբ Կիւլիւճեան, Շուշան Կարապետեան եւ Ճեսի Արլեն

Saturday, November 23, 2019 @ 2:00PM


In the Aram and Anahis D. Boolghoorjian Hall of the Merdinian School:
13330 Riverside Dr., Sherman Oaks, CA 91423

Direction: Exit Woodman on 101 FWY; go North 1 block, turn Right on Riverside Dr.

Abstract

Ամփոփում (ՅԿ): Միացեալ Նահանգներու մէջ տասնամեակներէ ի վեր հայերէնի յարաբերաբար զանգուածային տարողութեամբ ուսուցումը յաջողած է արտադրել լեզուական իրերու բուռ մը սպառողներ, գրեթէ ամբողջապէս բացառելով արտադրողները՝ ինչ կը վերաբերի երկրի մէջ ծնած ու մեծցած անձերու։ Այս կացութեան վրայ ազդելու ձեւերէն մէկն է հայերէնի ուսուցման եւ տարածման ճիգերուն մէջ զարկ տալ անոր, որ կը կոչեմ «ստեղծարար գրաճանաչութիւն»։ Այս ռազմավարութիւնը կը միտի շրջանցել տիրական լեզուներու իրողական եւ շահախնդիր մրցունակութիւնը, շեշտը դնելով պարտաւորութենէ եւ նիւթապէս անպտուղ լեզուագիտութենէ աւելի՝ անհատական ընտրութենէ մեկնող ներդրումի եւ անկէ վերադարձող սեփական արգասիքին վրայ

Ամփոփում (ՇԿ): Սոյն բանախօսութիւնը կ’ուսումնասիրէ արեւելահայախօս աշակերտներու կարգավիճակը, մասնաւորապէս Լոս Անճելըսահայ համայնքին մէջ, որպէս արեւմտահայերէն սորվողներ: Դոկտ. Կարապետեան նոր մեթոտ մը կը ներկայացնէ, որ շեշտը կը դնէ նոյն լեզուի երկրորդ տարբերակը ընկալելու եւ իւրացնելու վրայ (Second Dialect Acquisition): Բանախօսութեան գլխաւոր նպատակն է ներկայացնել հայերէնի բազմակեդրոն գոյութինը սփիւռքին մէջ եւ քաջալերել բնական ընկերալեզուաբանական զանազանութիւնը:

Ամփոփում (ՃԱ): Սոյն բանախօսութիւնը լեզու սորվեցնելու նորարար մեթոտ մը կը ներկայացնէ։ «Ո՞ւր են բանալիներդ» (Where are your keys? [WAYK], https://whereareyourkeys.org/) կոչուած մեթոտը շինուած է Էվըն Կարտնէր բնիկ ամերիկեան վտանգուած լեզուններ վերակենդանացնելու համար։ «Ո՞ւր են բանալիներդ» շատ յաջողութիւն գտնուած է որովհետեւ օտար կամ երկրորդ լեզու սորվեցնելու ամենէն նորարար, գործօն եւ ազդեցիկ մեթոտները կը կիրարկէ։ Բանախօսը զանոնք պիտի ներկայացնէ ապա պիտի խօսի մեթոտը կիրարկելուն մասին՝ արեւմտահայերէն սորվեցնելուն համար ոչ հայախօս սփիւրքահայերու։

Դոկտ. Յակոբ Կիւլլիւճեան մասնագիտացած է տնտեսագիտութեան եւ գրականութեան ճիւղերուն մէջ։ Ուսումնասիրած եւ հրատարակած է միջնադարեան եւ արդի ու յետարդի սփիւռքահայ բանաստեղծութեան, ինչպէս նաեւ ժառանգական լեզուի, մշակոյթի, սփիւռքներու եւ կարողականութեան (virtuality) փոխազդեցութեանց մասին։ Այժմ արեւմտահայերէն լեզուի եւ գրականութեան դասախօս է UCLA-ի Մերձաւոր արեւելեան լեզուներու եւ մշակոյթներու բաժանմունքէն ներս։ Անցնող տասնամեակին ան նաեւ աշխատանք տարած է արեւմտեան սփիւռքի մէջ հայերէնի կենսունակութեան եւ յատկապէս արեւմտահայերէնի շուրջ հետազօտութեամբ ու գործնական ծրագիրներով։

Դոկտ. Շուշան Կարապետեան Հարաւային Գալիֆորնիոյ Համալսարանի Հայագիտական Կեդրոնի փոխտնօրէնն է: Ան ստացած է իր դոկտորական տիտղոսը (PhD) UCLA-ի Մերձաւոր Արեւելեան Լեզուներու եւ Մշակոյթներու բաժանմունքէն, ուր դասաւանդած է հայագիտական դասեր վերջին տասը տարիներու ընթացքին: Նոյն համալսարանին մէջ Ժառանգական Լեզուներու Կեդրոնի ղեկավարներէն մէկն է: Իր հետազոտութիւնները կեդրոնացած են ժառանգական լեզուներու եւ խօսողներու վրայ, մասնաւորաբար Լոս Անճելըսի հայերէն խօսողներուն, որոնց մասին բազմաթիւ դասախօսութիւններով ելոյթ ունեցած է:

Ճեսի Արլէն ծնած է Պեւըրլի, Մասսաչուսէթս, մեծցած՝ Սան Լուիս Օպիսփօ, Գալիֆորնիա։ Ներկայիս կ՚ապրի Լոս Անճելըս, ուր UCLAի Մերձաւոր Արեւելեան Լեզուներու եւ Մշակոյթներու բաժանմունքէն ներս PhD-ի ընթացքը կ՚ընէ կեդրոնանալով միջնադարեան շրջանի վրայ։ Արեւմտահայերէնի դասեր տուած է Լոս Անճելըսի Սուրբ Յակոբ կիրակնօրեայ դպրոցին մէջ։ Ստեղծագործական արձակ եւ բանաստեղծութիւն հրատարակած է տարբեր պարբերաթերթերու մէջ, ինչպէս Բագին եւ Ինքնագիր։

Disclaimer: The Merdinian School is not the sponsor of this event and any opinions expressed during the event are not those of the School.