Upcoming Lectures/Presentations

 

Հայութիւնը ծագումով հայ Աբբասեան Խալիֆաներու շրջանին

By Պետրոս Թովմասեան
Thursday, June 28, 2018 @ 7:30PM


In the Aram and Anahis D. Boolghoorjian Hall of the Merdinian School:
13330 Riverside Dr., Sherman Oaks, CA 91423

Direction: Exit Woodman on 101 FWY; go North 1 block, turn Right on Riverside Dr.

Ամփոփում

Կէս հազարամեակ կեանք ունեցող Աբբասեան Խալիֆայութիւնը (750-1258) կը համարուի Միջին Արեւելքի ժողովուրդներու հին պատմութեան կարեւոր պատմաշրջաններէն մէկը: Երեսունեօթ խալիֆաներէն շատերուն մայրերը Արաբ չէին. այլ Պարսիկ, Թուրք, Յոյն, Հաբէշ, Վրացի, Ռուս…: Արաբական աղբիւրներու համաձայն՝ Աբբասեան խալիֆաներէն երեքին մայրերը հայուհիներ էին, որոնց անունները պահուած են այդ աղբիւրներուն մէջ: Պիտի ներկայացուի խալիֆաներու պատմութիւնը, իրենց կատարած կարեւոր աշխատանքները եւ անոնց կապերը Հայաստանի եւ Հայ Ժողովուրդին հետ: Յիշեալ Աբբասեան խալիֆաներէն երեքին՝ Ալ-Կաըմ (1031-1075), Ալ-Մուկթադի (1075-1094), Ալ-Մուսթադիը (1170-1180), կ՚ակնարկենք որպէս “Հայկական Ծագումով Աբբասեան Խալիֆաներ”։ Պիտի պարզուի չորրորդի մը ծագումը՝ ալ-Մուսթազհր (1094-1118), որ ալ-Մուկթադիի զաւակն էր. թէեւ անոր մայրը հայուհի չէր, սակայն ան իր մէջ հայկական արիւն ունէր։ Տակաւին հինգերորդ մը եւս՝ ալ-Նաս՛ր (1180-1225), որ ալ-Մուսթադիըի զաւակն էր: Հայոց Պատմութեան բազմաթիւ խոպան դաշտերէն մէկուն մէջ քալելով, պիտի փորձուի՝ չբացուած եւ չլուսաբանուած կարեւոր էջ մը բանալ:

Պետրոս Թովմասեան ցեղասպանութենէն ետք առաջին սերունդէն է եւ ծնած է Իրաքի Բասրա քաղաքը 1954-ին։ 1971-ին աւարտած է Բաղդադի Հայոց Ազգային Միացեալ Երկրորդական Վարժարանը եւ 1976 արժանացած է Քաղաքացիական Ճարտարագիտութեան տիտղոսին, աւարտելով Բաղդադի Համալսարանի Երկրաչափական բաժանմունքը եւ ստանալով Պսակաւոր Գիտութեանց վկայականը։ 2012-ին Հեռակայ հետեւած է Երեւանի Պետական Համալսարանի Պատմութեան ամպիոնի Մագիստրոսական դասերուն։ Ծառայած է որպէս դասատու եւ պատմութեան դասախօս Իրաքի, Յորդանանի, Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու (ԱՄՆ), Մեծն Բրիտանիոյ Միացեալ Թագաւորութեան մէջ։ Հեղինակն է Հայոց Պատմութեան «Անցեալին Այս Օրը» յօդուածաշարքին, հրատարակուած Յորդանան եւ ԱՄՆ։ Թովմասեան նաեւ հեղինակած է հետեւեալ գիրքերը՝ «Հայկական Լեռնաշխարհը եւ Միջագետքը (հին ժամանակներէն մինջեւ 1 թ. Ք.ե., Երեւան, Զանգակ, 2006), «Արարատ Ուրարտու Աստուածաշունչի Ընդմէջէն» (Երեւան, Զանգակ, 2012), «Աբբասեան Խալիֆայութեան Վերջին Պատմաշրջանը եւ Հայութիւնը» (991-1258 թթ, Երեւան 2016). եւ «Վարագավանքը Պատմութեան Քառուղիներուն» (Երեւան 2018)։

Disclaimer: The Merdinian School is not the sponsor of this event and any opinions expressed during the event are not those of the School.