Science Fair

Students work individually or in teams to investigate everything from discovering how plants breathe in carbon dioxide and breathe out oxygen gas to green energy solutions to cancer research. Winners have invented ingenious ways of building bridges, robots and imaging devices to high strength materials. The Science Fair process also builds essential skills for success in 21st-century careers, such as critical and creative thinking, communication, teamwork and ethical decision-making.

Գիտահետազօտական մրցումները աշակերտներուն առիթ կուտայ որ առանձին եւ կամ իրարու հետ գործակցաբար փորձարկումներով գտնեն պատասխանը խրդին հարցերու, սկսեալ բոյսերու թթուածին ներառնլու եւ ածխաթթու արտածելու գործողութենէն մինջեւ նորարական ռօպօթներ, արեգակնային մարտկոցներ կազմելը։  շահողներ հնարած են նոր մօտեցումներ կամուրջներ եւ շարժիչներ շինելու եւ նոյիսկ նոր եւ զօրաւոր նիւթեր ստեղծած են։ Գիտահետազոտական մրցումներըու գործընթացը կը կազմաւոորէ կարեւոր հմտութիւններ պատրաստման համար 21-րդ դարու յաջող աշխատանքային շուկային, ինչպէս քննական մտածողութիւն, ստեղծագործ մտածելակերպ, լաւ յաղորդակցելու եւ գործակցելու ու ճշգրիտ որոշումներ առնելու ունակութիւններ։